Marshall Thurber

Marshall Thruber jest amerykańskim prawnikiem, negocjatorem, pedagogiem, wynalazcą, wizjonerem, biznesmenem i mówcą. Jest twórcą kilkudziesięciu kursów (takich jak Money & You, The Future of Business, Success Secrets for the 21st Century, The Positive Deviant Network, The Essence of Deming, The Accounting Game, Secrets of Powerful Presentations, i Make Change Your Ally), których absolwentami są setki tysięcy osób na całym świecie.

Marshall studiował przez dziesięć lat z Dr. R. Buckminsterem Fullerem a następnie osiem lat z Dr. W. Edwardsem Demingiem. Ten ostatni został uznany przez US News and World Report za jeden z dziewięciu ukrytych punktów zwrotnych w historii świata (wraz z Pawłem Apostołem oraz pigułką antykoncepcyjną). Nauki Fullera i Deminga stanowią podstawę kursów Marshalla. Czytając kilkanaście książek tygodniowo, Marshall wzbogaca swoje kursy o nauki zawarte w tych najistotniejszych.