Przejrzystość prowadzi do potęgi!

Clarity Experience™ (Doświadczenie Przejrzystości) ujawni kluczowe zagadnienia, które umożliwią Twojej firmie osiągnięcie znaczących sukcesów, a nawet zapewnią status lidera w swojej dziedzinie.

Czy chodzi o przygotowanie kampanii marketingowej lub reklamowej, opracowywanie nowych produktów bądź usług, zatrudnianie personelu, czy nawet zbudowanie nowej fabryki, warsztat Clarity Experience™ wyjaśni wzajemne powiązania istotnych zagadnień oraz wskaże uczestnikom jednolitą drogę postępowania do osiągnięcia największych sukcesów w wyznaczonej dziedzinie.

Nasza Strategia

Zaangażowanie każdego członka zespołu do pełnego udziału w Clarity Experience™, aby:

 • Upewnić się, iż wszystkie kluczowe zagadnienia zostały wzięte pod uwagę
 • Rozwinąć poczucie odpowiedzialności u każdego członka zespołu
 • Zmniejszyć/wyeliminować niechęć wobec zmian

Nasze metody:

 • Identyfikujemy kluczowe zagadnienia, które umożliwią Twojej firmie osiągnięcie wyznaczonych celów
 • Stosujemy proces wzajemnych powiązań – system do określenia połączeń pomiędzy wszystkimi działaniami

Rezultaty

 • Klarowność! – lista kluczowych zagadnień oraz połączeń pomiędzy wszystkimi działaniami; stworzenie planu strategicznego, umożliwiającego budowę zespołu, który odnosi znaczące sukcesy w swojej dziedzinie.
 • Ujednolicenie! – zrozumienie przez każdego uczestnika kluczowych zagadnień oraz istniejacych połaczeń pomiędzy wszystkimi działaniami oraz zdefiniowanie na tej podstawie kluczowych celów i zadań ujawnionych podczas Clarity Experience™.

Trzy Fazy Przejrzystości

Szybkość jest nową walutą biznesu. Clarity Experience™ zawiera koncepcje "nawarstwiania czasu" oraz "sprzężeń zwortnych w czasie rzeczywistym", które znacząco skracają cykl działań. Rezultatem jest równoczesna integracja wszystkich zagadnień, jakie zostały ujawnione podczas Clarity Experience™.

Jest to strategia prowadząca do osiągnięcia wyznaczonych celów z maksymalną efektywnością (minimlane straty) oraz z maksymalnym wpływem (skupianie się na kilku istotnych zagadnieniach zamiast na wielu błahych) w najkrótszym możliwym czasie.

Świadomość
(Pierwsza Faza)
Zrozumienie
(Druga Faza)
Zgoda
(Trzecia Faza)
 • Zdobycie wiedzy o czymś poprzez postrzeganie lub uzyskanie informacji.
 • Świadomość wizji oznacza świadomość, że wizja istnieje poprzez jej przeczytanie lub usłyszenie prezentacji wizji, oraz umiejętność streszczenia jej.
 • Zrozumienie natury i wagi czegoś.
 • Zrozumienie wizji określa umiejętność dyskutowania na jej temat w świadomy sposób, np. dla czego istnieje, jak jest używana w praktyce, jej wpływ na organizację oraz teorię* na której bazuje.
 • Zgodna opinia na dany temat i zobowiązanie się do działania zgodnie z tą opinią; tzn. osobiste czyny/decyzje są w harmonii z opinią.
 • Zgodność z wizją oznacza, że jesteś w stanie dobierać odpowiednie strategie, taktyki i kamienie milowe, które po wdrożeniu urzeczywistniają wizję.
 • Definicja funkcjonalna: Teoria = Podstawowa zasada lub prawda polegająca na obserwacji. Może być użyta do tłumaczenia doświadczeń w życiu i do przewidywania. Jeśli wykonam "X" to stanie się "Y" dlatego że "Z". Teoria to właśnie "Z" w tym równianiu.
Wynik: Przejrzystość = Świadomość + Zrozumienie + Zgoda

Skrócona historia Clarity Experience™ i źródło jego efektywności

Clarity Experience™ stworzył założyciel MetaQuality, Marshall Thurber. Proces ten ma swoje korzenie w japońskim Hoshin, czyli procesie planowania strategicznego, prawie nieznanego poza Japonią.

Marshall pojechał do Japonii, aby nauczyć się o Hoshin, po czym połączył nabytą wiedzę ze swoimi, mistrzowsko opanowanymi, umiejętnościami w zakresie metod: Supernauczania, procesu Dialog kontra Dyskusja, i swoją dogłębną znajomością prac Dr R. Buckminstera Fullera, jak i Dr W. Edwardsa Deminga. Dzięki temu powstało najpotężniejsze narzędzie planowania strategicznego – Clarity Experience™

Proces Hoshin rozwinął się w Japonii i jest zakorzeniony w pracy Dr. W. Edwardsa Deminga, amerykańskiego pioniera w zakresie jakości, z którym Marshall Thurber pracował przez 8½ lat.

Hoshin (po japońsku, HO=Metoda, i SHIN=Błyszcząca Metalowa Gwiazda Wskazująca Kierunek, jak igła w kompasie) to pierwszy krok, który podejmują poważne organizacje w Japonii przed wdrażaniem nowych inicjatyw – czy to zbudowanie nowej fabryki, opracowywanie nowych produktów, bądź usług, czy zatrudnianie personelu, przygotowanie kampanii marketingowej lub reklamowej, itd.

Hoshin jest w Japonii podstawowym narzędziem do odkrywania kluczowych kroków wraz z ich kolejnością, potrzebnych do tego, żeby dana organizacja stała się liderem w swojej dziedzinie. Jest to "Tajna Broń" Japończyków do przodowania w biznesie pod względem jakości. W prosty i elegancki sposób wyłania kluczowe zagadnienia, którymi trzeba się zająć, ujednolicając, jednocząc i energetyzując całą organizację do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Jak wcześniej wspomnieliśmy, szybkość to waluta biznesu w dzisiejszych czasach, natomiast podejście Hoshin jest zbyt powolne. Clarity Experience™ wprowadza koncepcje "nawarstwiania czasu" oraz "sprzężeń zwortnych w czasie rzeczywistym", które znacząco skracają cykl postępowania.
Rezultatem Clarity Experience™ jest:

 • równoczesna integracja wszystkich zagadnień jakie zostały ujawnione podczas Clarity Experience™
 • budowa strategii osiągania wyznaczonych celów (Kanri) z maksymalną efektywnością (minimlane straty) oraz z maksymalną koncentracją (skupianie się na kilku istotnych zagadnieniach zamiast na wielu błahych) w najkrótszym możliwym czasie.