Czym wyróżniają się kursy Marshalla Thurbera?

Kursy te dotyczą bardzo "ludzkich" tematów.

Chodzi tu zarówno o rozwój osobisty jak i biznesowy. Materiał oparty jest głównie na teoriach Buckminstera Fullera oraz systemie przywództwa i zarządzania Edwardsa Deminga. Nauki tych geniuszy połączone w zupełnie wyjątkowy sposób przez Marshalla wzbogacone o jego własne teorie i doświadczenia, tworzą niesamowicie mocną i wartościową całość.
Kursy opierają się na bezpośrednim doświadczeniu poprzez gry, które niejednokrotnie trwają do późnej nocy. Marshall często powtarza: "Truth believed is only a belief. Truth experienced is truth", co znaczy: "Prawda, w którą się wierzy jest tylko wiarą. Prawda, której się doświadczy jest prawdą."

Sekrety Mocy Porozumienia

Jaki jest temat kursu "Sekrety Mocy Porozumienia"?
Głównym tematem Sekretów Mocy Porozumienia jest odblokowanie potencjału komunikacji międzyludzkiej, co umożliwia nawiązywanie głębszego kontaktu z innymi i komunikowanie własnej myśli z przewidywalnym rezultatem.

Więcej Informacji

Kursy w USA i Australii

"Future of Business"/"Activate Your Negotiation Superpowers"
How would your life change if you could get people to cooperate – even if they don't like you, even if they don't speak the same language? The world is changing at an exponential rate.

Więcej Informacji