Sekrety Mocy Negocjacji

Kilka słów o kursie "Sekrety mocy negocjacji"


"Sekrety mocy negocjacji" to drugi z kolei kurs Marshalla Thurbera zaadaptowany przez Martina Turnaua i Joannę Zaleską dla polskich uczestników. Dla absolwentów "Sekretów mocy prezentacji" jest on doskonałą kontynuacją nabytych na nim nauk i doświadczeń. Dla tych, dla których negocjacje wydają się być najważniejsze, jest to również świetny kurs, którego mogą doświadczyć osobno.

Negocjacje definiuje się, jako: "sytuacje, gdy dwie lub więcej osób spotyka się i co najmniej jedna z nich pragnie nawiązać lub zmienić relacje."

Marshall Thurber, (nauczyciel m. in. Tony Robbinsa i Roberta Kiyosaki, a także Martina Turnaua) jest prawnikiem i mistrzem negocjacji. Do ćwiczeń grupowych w kursie "Sekrety mocy negocjacji" użyte są rzeczywiste, ciekawe przykłady negocjacji, w których Marshall zwycięsko uczestniczył.

Kurs "Sekrety mocy negocjacji" (podobnie jak inne kursy Marshalla) opiera się na bezpośrednim doświadczeniu poprzez gry i symulacje. Marshall często powtarza: "Truth believed is only a belief. Truth experienced is truth", co znaczy: "Prawda, w którą się wierzy jest tylko wiarą. Prawda, której się doświadczy jest prawdą."

Jakich korzyści mogą spodziewać się uczestnicy tego kursu?

Osiemdziesiąt-pięć procent (85%) sukcesu lub porażki w większości negocjacji leży w pierwszych piętnastu procentach (15%) procesu.Gry i ćwiczenia tworzące zawartość kursu "Sekrety mocy negocjacji" wzmagają świadomość uczestników oraz dostarczają im umiejętności w zakresie:

  1. Współpracy pojawiającej się w sposób naturalny
  2. Przecelowania (Precession)
  3. Stronniczości (Biases)
  4. Elementów negocjacji takich jak:
    • "Rama" (Frame)
    • "Torowanie" (Priming)
    • "Kotwiczenie" (Anchoring)

Zarejestruj się na najbliższe szkolenie

Prosimy czekać..