Szkolenia Pracowników

Bycie konkurencyjnym jest jednym z głównych celów współczesnych organizacji, rynek wymaga od pracowników z różnych sektorów ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Podjęcie decyzji o zorganizowaniu szkoleń dla pracowników świadczy o myśleniu perspektywicznym jak również o dojrzałości organizacji.

Mimo zalet, które niesie ze sobą szkolenie pracowników wiele przedsiębiorstw nie decyduje się na takie działanie. Głównym powodem jest obawa przed zmianą oraz myślenie o szkoleniach w kategorii kosztów a nie inwestycji - co jest wielkim błędem!

Niewątpliwe głównym celem szkoleń jest wprowadzenie zmian, ale z założenia są to zmiany pozytywne! Pracownicy angażowani w wartościowe szkolenia, zapewniane im przez pracodawców czują się doceniani, co ma przełożenie na jakość i wydajność pracy.

Nasze szkolenia dostosowujemy do grup docelowych w danej organizacji, oraz tworzymy z myślą o konkretnej potrzebie, uwzględniając specyfikę branży oraz kulturę zarządzania. Tak indywidualne podejście pozwala optymalnie dostosować tematykę i zakres szkolenia.

Tematyka szkoleń

Szkolenia sprzedażowe (Sales Training)
  • Techniki sprzedaży – w tym obsługa klienta, sprzedaż telefoniczna, budowanie i rozwijanie relacji, sprzedaż osobista
  • Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym
  • Negocjacje w biznesie (negocjacje kontraktów, sprzedaż, zakupy)
Szkolenia menadżerskie (Managers Training)
  • Budowanie zespołu – wyznaczenie celów zbiorowych zgodnych z celami osobistymi, komunikacja w zespole, skuteczny system motywacyjny, role w zespole
  • Motywacja pracowników – oczekiwania przełożonych i podwładnych, system motywacyjny, motywacja pozapłacowa
  • Przywództwo – rola przywództwa w organizacji, lider czy menadżer, style zarządzania, wyznaczanie celów, kierowanie zespołem
  • Ocena pracowników – cele indywidualne pracownika, cele organizacji, analiza obszarów kluczowych, obszar i kryteria oceny, prowadzenie rozmów z pracownikami
  • Rekrutacja i selekcja pracowników – źródła pozyskiwania pracowników, rekrutacja w Social Media, tworzenie opisu stanowiska, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, decyzja o zatrudnieniu.