Video

3 zasady Sprawiedliwego Procesu" jest fragmentem wystąpienia na Gali EB Kreator dla Agory, 10 grudnia 2015. Tematem był Sprawiedliwy Proces w Employer Brandingu
10 grudnia 2015 Martin Turnau wystąpił na uroczystej Gali Konkursu EB Kreator w gmachu Agory w Warszawie. Tematem przemówienia był Sprawiedliwy Proces w Employer Brandingu
Krótki film promujący działalność firmy Turnau Global
Zapraszamy na Business And You w Jadwisinie pod Warszawą, 9-11 października. Szczegóły na TurnauGlobal.com
Więcej informacji na temat kursu oraz innych ofert Turnau Global na stronie turnauglobal.com
Marshall Thurber introduces his course "Secrets of Powerful Presentations"